Hãy lưu ý những lời khuyên này trước khi bạn bắt đầu:

  • Hãy dành đủ thời gian.

    Tùy thuộc vào trình độ tiếng Đức của bạn, bài kiểm tra có thể kéo dài 30 phút hoặc hơn.

  • Tự kiểm tra và không sử dụng bất kỳ công cụ nào

  • Bài kiểm tra bao gồm các cấp độ của khóa học A1 đến C1 theo Khung Tham chiếu Chung Châu Âu.

    Nó bao gồm 5 phần với 20 nhiệm vụ mỗi phần. (Tổng số nhiệm vụ: 100)

  • Bài kiểm tra xếp lớp của chúng tôi đóng vai trò như một định hướng đầu tiên.

    Trước khi đăng ký khóa học tiếng Đức, chúng ta có thể cùng nhau xác định cấp độ khóa học phù hợp.

Chúc may mắn và vui vẻ!